تقدیر از دانشجویان رتبه برتر دانشکده پزشکی

تقدیر از دانشجویان رتبه برتر دانشکده پزشکی

طی مراسمی با حضور نماینده ولی فقیه در دانشگاه و ریاست دانشکده پزشکی و معاونین از دانشجویان رتبه برتر در آزمون آزمایشی علوم پایه و آزمون علمی فرهنگی تقدیر شد.

{author_name}
تصویر نویسنده :