ساختار دانشکده
منوی
آمار

 

آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 1318
بازديدکنندگان امروز: 1242
کل بازديدکنندگان: 6943256
بازديدکنندگان آنلاين: 1
زمان بارگزاري صفحه: 4.1493 ثانيه
راهنمای مطالعه دانشجویان اساتید دانشکده پزشکی

·         فرم خام راهنمای مطالعه دانشجویان


·         راهنمای مطالعه دانشجویان اساتید:


آقای دکتر حائری

1 : بیوشیمی اتاق عمل                       2:بیوشیمی بالینی1  

3: بیوشیمی بالینی2                          4:بیوشیمی عمومی 

                                                                

آقای دکتر عبدالمحمدی

1: بهداشت حرفه ای                           2:بهداشت عمومی  

3:بیوشیمی پزشکی                           4:بیوشیمی دندان پزشکی 

                                    

خانم دکتر فرانک فلاحیان

 1:بهداشت عمومی                           2:بیوشیمی ساختمان

3:بیوشیمی دندان پزشکی     


خانم دکتر شیما آب آب زاده

1:بافت شناسی پزشکی1                   2:بافت شناسی پزشکی2

3: بافت شناسی عملی 1                   4:بافت شناسی عملی2  

5:جنین شناسی پزشکی                   6: بافت شناسی علوم آزمایشگاهی تئوری

7: بافت شناسی علوم آزمایشگاهی  عملی


8:آسیب شناسی و بافت شناسی اتاق عمل

 

9:آزمایشگاه آسیب شناسی و بافت شناسی اتاق عمل 


  آقای دکتر حمید فراهانی

1:فیزیولوژی غدد                                 2:فیزیولوژی تنفس

3:فیزیولوژی سلول                              4:فیزیولوژی سلول1

5:فیزیولوژی غدد1                               6:فیزیولوژی 1 - اتاق عمل

7:فیزیولوژی 2 - اتاق عمل                       8:فیزیولوژی 1 - هوشبری

9:فیزیولوژی - هوشبری ناپیوسته              10:فیزیولوژی - فوریت پزشکی ناپیوسته

11:فیزیولوژی - پرستاری


خانم دکتر سمیرا خانی 

1:هوشبری                      2:فوریت های پزشکی - کاردانی

 

3:علوم آزمایشگاهی - کارشناسی


خانم دکتر هدی ابوالحسنی 

1:بهداشت عمومی                            2:دندانپزشکی

3:اتاق عمل                                      4:پرستاری

5: هوشبری                                     6: مامایی

7:کارشناسی فوریتهای پزشکی

                              آقای دکتر محمد خلیفه قلی 

                              1:ویروس شناسی پزشکی                 2:باکتری شناسی پزشکی  

                              خانم دکتر اعظم مصلحی 

                              1:فوریتهای پزشکی    

                              خانم دکتر فاطمه حیدری 

                              1:اناتومی1 تئوری-هوشبری                2:اناتومی2 تئوری-هوشبری

3:اناتومی1 تئوری-اتاق عمل                4:اناتومی تئوری2-اتاق عمل  

5:اناتومی2تئوری-دندانپزشکی             6:اناتومی2عملی-دندانپزشکی     

7:آناتومی اندام تئوری-پزشکی            8: اناتومی عملی- علوم آزمایشگاهی

9:آناتومی نظری- علوم آزمایشگاهی

10:آناتومی تنه پزشکی - عملی         11:آناتومی تنه پزشکی - نظری

                               آقای دکتر سید جعفر عدنانی

                               1: انگل شناسی پزشکی رشته پرستاری                2: تئوری انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی

                               3: عملی انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی      4: انگل شناسی پزشکی رشته دندانپزشکی 

                               5: تئوری انگل شناسی پزشکی رشته علوم آزمایشگاهی

                               6: آزمایشگاه انگل شناسی پزشکی رشته علوم آزمایشگاهی    

 

                               آقای دکتر فاتح

                               1:قارچ شناسی عملی بهداشت عمومی                2:قارچ شناسی نظری بهداشت عمومی

                               3:قارچ شناسی عملی علوم آزمایشگاهی              4:قارچ شناسی نظری علوم آزمایشگاهی

 

                                آقای دکتر عباس مقدم

                                1: آناتومی تنه                                           2: آناتومی تنه عملی

 

                                خانم دکتر افسانه مافی

                                1:آناتومی عملی هوشبری                            2: آناتومی عملی اتاق عمل

                                3:آناتومی عملی کاردانی                              4:آناتومی عملی کارشناسی فوریت های پزشکی

                                5:آناتومی نظری هوشبری                              6: آناتومی نظری اتاق عمل

                                7:آناتومی نظری کاردانی                               8:آناتومی نظری کارشناسی فوریت های پزشکی

 

                                آقای دکتر محسن رضائی

                                1: اخلاق و تاریخ پزشکی - پزشکی                  2: اخلاق و تاریخ پزشکی- فوریتهای پزشکی

                                3:اخلاق و تاریخ پزشکی - هوشبری                  4: اخلاق و تاریخ پزشکی- اتاق عمل

 

                                 آقای دکتر محسن اسلامی

                                 1:تشریح تئوری - پرستاری                              2:تشریح عملی - پرستاری

                                 3:تشریح تئوری 2 - مامایی                             4:تشریح عملی 2 - مامایی

                                 5:تشریح عملی 2 - دندانپزشکی                     6: تشریح تئوری 2 - دندانپزشکی

                                 7: آسیب تئوری - علوم آزمایشگاهی