ساختار دانشکده
منوی
آمار

 

آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 4211
بازديدکنندگان امروز: 1396
کل بازديدکنندگان: 7876418
بازديدکنندگان آنلاين: 1
زمان بارگزاري صفحه: 1.4040 ثانيه
اسامی اعضاء هیات علمی دانشکده پزشکی

واحد محل خدمت

تاريخ ترفيع پايه سال 95

نام خانوادگي

نام

 

دانشكده پزشكي

1395/12/09

ابوالحسني

هدي

1.          

دانشكده پزشكي

1395/02/09

اخوان سپهي

محسن

2.         

دانشكده پزشكي

1395/10/01

ارجمندنيا

محمدحسين

3.        

دانشكده پزشكي

1395/07/07

اسحق حسيني

سيد كمال الدين

4.         

دانشكده پزشكي

1395/09/11

اشراقي

محسن

5.        

دانشكده پزشكي

1395/07/26

اصغري

اکرم

6.        

دانشكده پزشكي

1395/11/28

اكبري

ولي اله

7.        

دانشكده پزشكي

1395/04/25

اكبري

نيره

8.        

دانشكده پزشكي

1395/10/15

اميني نژاد

فرزانه سادات

9.         

دانشكده پزشكي

1395/08/18

اولاددمشقي

داود

10.        

دانشكده پزشكي

1395/06/15

ايراني راد

ليلي

11.        

دانشكده پزشكي

1395/11/11

آب آب زاده

شيما

12.       

دانشكده پزشكي

1395/07/01

آموزگار

حورا

13.      

دانشكده پزشكي

1395/07/23

آهنگري

رقيه

14.       

دانشكده پزشكي

1395/10/22

باقرزاده

محمد

15.      

دانشكده پزشكي

1395/11/19

بي درفش

اعظم

16.      

دانشكده پزشكي

1395/08/28

پرهام

محمود

17.      

دانشكده پزشكي

1395/12/08

پيرحاجاتي مهابادي

رحيم

18.      

دانشكده پزشكي

1395/02/30

تبرائي

ريحانه

19.       

دانشكده پزشكي

1395/03/18

تفرجي

جواد

20.       

دانشكده پزشكي

1395/04/10

تقي زاده انصاري

كتايون

21.       

دانشكده پزشكي

1395/11/17

ثقفي

حسين

22.      

دانشكده پزشكي

1395/11/01

جان زميني

منير

23.     

دانشكده پزشكي

1395/02/04

حائري

محمدرضا

24.      

دانشكده پزشكي

1395/01/15

حجازي

سيدفخرالدين

25.     

دانشكده پزشكي

1395/10/24

حجازي طاقانكي

سيد شمس الدين

26.     

دانشكده پزشكي

1395/12/01

حضوري

محمد

27.     

دانشكده پزشكي

1395/07/01

حكيم الهي

جواد

28.     

دانشکده پزشکی

1395/7/95

اسحاق حسینی

سید جلال

29.     

دانشكده پزشكي

1395/07/20

حيدري

حسين

30.      

دانشكده پزشكي

1395/09/01

حيدري

محمد

31.      

دانشكده پزشكي

1395/10/16

حيدري

اكرم

32.     

دانشكده پزشكي

1395/08/04

حيدري

فاطمه

33.     

دانشكده پزشكي

1395/10/28

خاني

سميرا

34.      

دانشكده پزشكي

1395/09/01

خدادادي

جواد

35.     

دانشكده پزشكي

1395/01/20

خليفه قلي

محمد

36.     

دانشكده پزشكي

1395/06/15

رحمتي

نيره

37.    

دانشكده پزشكي

1395/10/16

سركشيكيان

سيدسعيد

38.    

دانشكده پزشكي

1394/12/13

سعادتي

عليرضا

39.     

دانشكده پزشكي

1395/06/26

سعیدی

محمد

40.       

دانشكده پزشكي

1395/02/30

سليمي

امراله

41.       

دانشكده پزشكي

1395/08/07

سواددار

فرخ

42.      

دانشكده پزشكي

1395/09/01

سهرابي

سيروس

43.      

دانشكده پزشكي

1395/10/01

سيدطبائي

رضا

44.       

دانشكده پزشكي

1395/05/28

شاپوري

جواد

45.      

دانشكده پزشكي

1395/01/08

شفيعي

علي

46.      

دانشكده پزشكي

1395/07/03

شكرالهي

سيدمحمدرضا

47.     

دانشكده پزشكي

1395/06/15

شيرواني

رضا

48.     

دانشكده پزشكي

1395/03/16

صادقي مقدم

پروانه

49.      

دانشكده پزشكي

1395/05/01

ضياء شيخ الاسلامي

نازنين

50.      

دانشكده پزشكي

1395/09/01

طباطبائي مشهدي

سيدعلي

51.      

دانشكده پزشكي

1395/02/01

ظاهري

محمدمهدي

52.     

دانشكده پزشكي

1395/12/24

عادلي

سيدحسن

53.     

دانشكده پزشكي

1395/10/19

عبدال محمدي

محمدحسين

54.      

دانشكده پزشكي

1395/06/31

عبدالهي

معصومه

55.     

دانشكده پزشكي

1395/10/26

عدناني ساداتي

سيدجعفر

56.     

دانشكده پزشكي

1395/11/23

غريب

بهروز

57.    

دانشكده پزشكي

1395/01/18

فاتح

روح اله

58.    

دانشكده پزشكي

1395/11/23

فراهاني

حميد

59.     

دانشكده پزشكي

1395/07/16

فلاحيان

فرانك

60.      

دانشكده پزشكي

 

قاضي ميرسعيد

سيده معصومه

61.      

دانشكده پزشكي

1395/07/01

قدوسي

مهديه

62.     

دانشكده پزشكي

1395/07/01

قدير

محمدرضا

63.     

دانشكده پزشكي

1395/05/25

قنواتي

آرش

64.      

دانشكده پزشكي

1395/07/07

كچوئي

احمد

65.     

دانشكده پزشكي

1395/10/29

كميلي موحد

طاهره

66.     

دانشكده پزشكي

1395/12/22

گندم كار

حسين

67.    

دانشكده پزشكي

1395/05/22

محمدبيگي

ابوالفضل

68.    

دانشكده پزشكي

1395/02/14

محمدی

حلیمه

69.     

دانشكده پزشكي

1395/07/05

محمدي

سيدداود

70.      

دانشكده پزشكي

1395/02/23

محمديان

شيما

71.      

دانشكده پزشكي

1395/02/21

مسلمي

محمدكاظم

72.     

دانشكده پزشكي

1395/06/31

مصلحي

اعظم

73.    

دانشكده پزشكي

1391/08/01

معصومي

مريم

74.     

دانشكده پزشكي

1395/11/28

ملامحمدي

محسن

75.    

دانشكده پزشكي

1395/01/01

ملك عسكر

علي محمد

76.    

دانشكده پزشكي

1395/05/06

موحدي

زهرا

77.    

دانشكده پزشكي

1395/06/01

موسوي

سيدمجتبي

78.    

دانشكده پزشكي

1395/02/31

موسوي بايگي

سيد روح اله

79.     

دانشكده پزشكي

1395/04/17

ميرچي

الهام

80.      

دانشكده پزشكي

1395/10/17

ميرزايي

منيره

81.      

دانشكده پزشكي

1395/09/29

نوروزي نژاد

غلامحسين

82.     

دانشكده پزشكي

1395/08/05

وفايي منش

جمشيد

83.    

دانشكده پزشكي

1395/01/31

يوسفي

صادق

84.     

دانشكده پزشكي

1395/12/07

يونسيان

سميه

85.    

دانشكده پزشكي

1395،1394/09/29

نوروزی

ثمیه

86.  

دانشکده پزشکی

 

حمصی

لیلا

87.    

دانشكده طب سنتي

1395/03/11

اصغري

مجيد

88.    

دانشكده طب سنتي

1395/02/25

مرادي دهنوي

حسين

89.     

دانشكده طب سنتي

1395/05/28

نوجوان

فاطمه

90.