منو
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 16133
بازديدکنندگان امروز: 43
کل بازديدکنندگان: 5293278
بازديدکنندگان آنلاين: 4
زمان بارگزاري صفحه: 0.8580 ثانيه
خط مشی

 برنامه راهبردی

خط مشی حا کمیت بالینی :

 

1-1آموزش

مشارکت فعال در امر آموزش پرسنل در خصوص مفاهیم حاکمیت بالینی به نحوی که 75درصد پرستاران و کارکنان واحدهای پاراکلینیک( رسمی ،پیمانی و قراردادی ) تا سه ماهه آخر 1390 با این مفهوم آشنایی کافی و کامل پیدا کنند.

2 . ایمنی بیمار/مدیریت خطر

2-1 محور ایمنی بیمار و مدیریت خطر

به منظور ارتقا سطح ایمنی بیمار در بیمارستان 9 راه حل ایمنی بیمار را که توسط سازمان جهانی بهداشت و متعاقب آن وزارت بهداشت و درمان به کلیه دانشگاهها ابلاغ شده است اجرایی خواهد شد. برنامه راهبری اجرای 9 راه حل ایمنی بیمار به شرح زیر می باشد:

1)       توجه به داروهای با نام و تلفظ مشابه جهت جلوگیری از خطای دارویی

1-1) از کلیه بخش های درمانی خواسته شد تا لیستی از داروهایی را که اسامی مشابه دارند و احتمال بروز خطا در آنها وجود دارد را اعلام نمایند چه از نظر نام و چه از نظر شکل و ظاهر آنها.

1-2) داروهایی که از نظر شکل ، نام و تلفظ مشابه دارند با نصب لیبر رنگ های تند مشخص شود .

1-3) داروهایی که از نظر شکل ، نام و تلفظ مشابه دارند در قفسه دارویی دورتر گذاشته شود .

1-4) در زمان تجویز دارو حتماً نام و نام خانوادگی ، نام دارو مطابقت داده شود . 

1-5) پرستار در موقع استفاده از دارو برای بیمار حتماً به نام دارو دقت نماید به تنها به این که در این قفسه نگهداری می شو.د پسندیده نکند .   

1-5) برقراری ارتباط و تعامل موثر با داروخانه و مسئول فنی دارو در ارتباط با اصلاح فرایند توزیع و مصرف دارو در مرکز به منظور افزایش ایمنی بیمار.

2)      توجه به مشخصات فردی بیمار جهت جلوگیری از خطا

2-1) در وهله اول باید کلیه گلوگاههایی را که توجه به مشخصات بیمار اهمیت حیاتی دارد ضمن نظرخواهی از کلیه پرسنل پزشکی ، پرستاری و پاراکلینیک دست اندر کار اخذ گردد تا مشخص شود اولاً در چه مراحلی از درمان توجه به نام و مشخصات بیمار اهمیت بالا دارد و دوماً هم اکنون در چه مراحلی از درمان بیمار امکان بروز خطا در ارتباط با مشخصات فردی بیمار بیشتر اتفاق می افتد.

2-2)اتخاذ تدابیر نوین در ارتباط نحوه ثبت مشخصات فردی بیماران.مانند دستبند و یا برچسب مشخصات بر نمونه خون،پاتولوژی و ...

3)     ارتباط موثر در زمان تحویل بیمار

3-1) تهیه پرتکل انتقال بیمار از بخش به بخش دیگر . 

3-2)آموزش پرسنل پرستاری در خصوص انتقال بیمار .

3-2) برنامه ریزی در خصوص تحویل بیمار و اجرایی نمودن آن.

4)      انجام پروسیجر صحیح در محل صحیح بدن بیمار

4-1) این مسئله به خصوص در اتاق عمل بسیار با اهمیت است که از چک لیست جراحی ایمن استفاده خواهد شد و در ضمن  بخش ها نیز قبل از فرستادن بیمار به اتاق عمل باید تدابیر پیشگیرانه اتخاذ نمایند. ( شامل دستبند شناسایی و اقدامات قبل از عمل و ... )

4-2) علامت گذاری موضع عمل ، کوتاه کردن مژه در بخش های بستری .

4-3) ارسال دستورالعمل جراخی ایمن به اتاق عمل و بخش های جراحی .

5)     کنترل غلظت محلول های الکترولیت

5-1) در موقع تجویز غلظت های  متفاوت گلوگز هیپرتونیک مانند دکستروز 20% و 50% دقت لازم با توجه با دستور پزشک داده شود .

5-2) در موقع تجویز بی کربنات 7.5% و 4.2% توجه لازم در اندازه گیری میلی اکی والان گرم انجام شود .

5-3) پرتکل انفوزیون الکترولیتها  و هیپرتونیک ها تهیه و ارسال به بخش ها شد . 

5-4) آموزش پرسنل پرستاری در مورد غلظت های هیپرتونیک ، هیپو تونیک و الکترونیبک ها .

5-5) عدم نگهداری داروهای کشیده در سرنگ مخصوصاً داروهای هیپرتونیک ، هیپو تونیک و الکترونیبک ها .

6)      اطمینان از صحت دارو درمانی در مراحل انتقالی ارایه خدمات

6-1) پایش تطابق دستور پزشک با گزارش پرستاری.

          7) اجتناب ازاتصالات نادرست سوند و لوله ها

6-2) در راند بخش توسط  سوپروایزر ها در هر شیفت در بخش  مورد بازدید قرار می گیرد  و کنترل می گردد.

        8) استفاده صرفاً یکبارمصرف از وسایل تزریقات

8-1) استفاده از وسایل تزریقات یکبار مصرف

8-2) ارسال دستورالعمل تزریقات ایمن به کلیه بخش ها .

8-3) بعد از گرفتن IV LINE بر روی آن مشخصات از قبیل تاریخ ، شیفت ثبت می شود .

8-4) عدم استفاده از سوزن هوا در پاتل های سرم .

       9) بهبود بهداشت دست برای جلوگیری از عفونت مرتبط با مراقبت های سلامتی

9-1)چک لیست نحوه شستشوی دست تدوین شده است و توسط سرپرستاران برای کلیه پرسنل تکمیل می گردد،از این پس چک لیست ها باید به نام هر فرد آنالیز و نتایج و فرد اعلام گردد تا در صورت نیاز مداخلات لازم صورت گیرد .

9-1) ارائه دستورالعمل کشوری ، پمفلت ، پوستر  به کلیه بخش ها .

10 ) نحوه ثبت و اعلام خطا های پزشکی :  

10-1) تهیه فرم خطا ها و ابلاغ به بخش ها .  

10-2) فرهنگ سازی اعلام خطا ها و تشویق بجای تنبه  .

10-3) برر سی خطاها و تحلیل آنها  .

10-4) تهیه پروتکل خطاها و درسهای آموخته شده در بخشها .

11)  تعیین مواردی از مرگ که باید در کمیته مرگ و میرمطرح گردد : 

1-11) دبیر کمیته مرگ ومیر تمامی پرونده های مرگهای زیر 70 سال  را جدا  و به پزشکان عضو  کمیته مرگ ومیر ارسال می کند .    

11-2) پزشکان بعد از مطالعه و بررسی پرونده ها ، پرونده هایی که مورد دارند به کمیته مرگ ومیر ارسال می شود .

11-3) پرونده های بالای 70 سال که مورد دار د به کمیته مرگ و میز ارسال می گردد .

11-4) هر ماه کمیته مرگ برگزار می شود .

12) شناسایی بیمار :

12-1) دستورالعمل شناسایی بیمار یه بخش ها و پذیرش ارسال گردید .

2-12) دستبند شناسایی به تمامی بیماران بستری از پذیرش تحویل داده و صحت آن توسط خود بیمار یا خوشاوند درجه اول تایید و در پرونده درج شود  .

12-3) دستبند شامل نام و نام خانوادگی ، تاریخ تولد ، و شماره پرونده ، در صورت مشابهت نام و نام خانوادگی دو بیمار بستری نام پدر بیماران نیز ثبت شود .  

13) جدا سازی و تفکیک پسماندها از مبدا بر اساس دستور العمل کشوری سلامت محیط و کار سال 81 :

13-1) کلیه زباله های پزشکی  ، شبه خانگی و عفونی از مبدا تفکیک و در کیسه های مقاوم و رنگی مخصوص بوسیله ترالی حمل به محل جمع آوری موقت زباله انتقال داده می شود .

13-2) زبالهای عفونی در کیسه های زرد و شبه خانگی در کیسه های سیاه رنگ جمع آوری می گردد

13-3) زباله های عفونی و شیمیایی و دارویی نیاز به گندزدایی موقت با تحت حرارت و فشار اتوکلاو دارند و زباله های شبه خانگی تنها جمع آوری و توسط شهرداری احا می شو.د .

 

 

14) رسیدگی به شکایات :

14-1) تعیین شخصی جهت رسیدگی به شکایات.

14-2) تهیه فرم شکایات .

14-3) جمع آوری روزانه شکایات

14-4) تجزیه و تحلیل دادها

14-5) الویت بندی شکایات

14-6) اقدامات اصلاحی  برای رفع مشکل

15)  خوشامدگویی به کلیه بیماران بستری :

 15-1) خوش آمد گویی به بیمار و تحویل پمفلت به آنها .

16) رضابت سنجی بیماران :

16-1) تهیه فرم رضایت سنجی بیماران بستری و اورزانس

16-2) جمع آوری فرم و تجزیه وتحلیل

3-16) بررسی نارضایتی در کمیته تکریم ارباب و رجوع و اقدامات اصلاحی .

 

 دانلود

   دانلود : kate mashy kx.pdf           حجم فایل 166 KB