برگزاری آزمون صلاحیت بالینی دیماه 99

برگزاری آزمون صلاحیت بالینی دیماه 99

برگزاری نود و هشتمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

برگزاری نود و هشتمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

گزارش تصویری از برگزاری آزمون میان دوره الکترونیک دیماه 99

گزارش تصویری از برگزاری آزمون میان دوره الکترونیک دیماه 99

 بازدید ریاست محترم دانشکده پزشکی

بازدید ریاست محترم دانشکده پزشکی

خدمات

برگزاری جلسه اساتید مشاور

برگزاری جلسه اساتید مشاور

زمان مطالعه : 1 دقیقه
16 آذر  روز  دانشجو  گرامی  باد

16 آذر روز دانشجو گرامی باد

زمان مطالعه : 1 دقیقه

آمار دانشکده

دانشجویان
هیئت علمی
گروه ها و رشته ها
بیمارستان های آموزشی