اعضاء هیئت علمی گروه مغز و اعصاب دانشکده پزشکی قم:

 

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

 

تخصص

 

ایمیل

 

رزومه

1

دکتر سید امیر حجازی

 

 

متخصص مغز و اعصاب

mailto:hejazi@muq.ac.ir

CV

2 دکتر احسان شریفی پور متخصص نورولوژی

 

 

cv
3 دکتر صادق یوسفی متخصص نورولوژی

 

 

cv
4 دکتر مهسا شجاعی متخصص نورولوژی

 

 

cv
5 دکتر ملیکا اکبری مهر

متخصص نورولوژی

 

  cv
6 دکتر مهیار نوربخش

متخصص نورولوژی

 

  cv
7

دکتر سپیده پای بست

متخصص مغز و اعصاب   cv
8

دکتر مرضیه قدرتی

متخصص مغز و اعصاب   cv

 

فایل ها