گروه بیهوشی دانشکده پزشکی:

 

ردیف نام و نام خانوادگی تخصص ایمیل رزومه
1 دکتر محمد سعیدی متخصص بیهوشی   CV
2 دکتر حامد شفیعی متخصص بیهوشی   CV
3 دکتر امینی نژاد متخصص بیهوشی   CV
4 دکتر سمیه مهر پور فوق تخصص مراقبت های ویژه   CV
5 دکتر ملیحه صحت متخصص بیهوشی   CV
6 دکتر مریم پرنیان متخصص بیهوشی   CV
7 دکتر موسی شیر محمدی متخصص بیهوشی   CV
8 دکتر عباس احمدی متخصص بیهوشی   CV

 

فایل ها