اعضاء هیئت علمی گروه تشریح دانشکده پزشکی :

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

ایمیل

رزومه

 

1

فاطمه حیدری

دکترای علوم تشریح

 

cv

2

افسانه مافی

دکترای علوم تشریح

 

 

cv

 

3

عباس مقدم

دکترای علوم تشریح

   
4

ریحانه سید ابراهیمی

دکترای علوم تشریح

  cv
5

محسن اسلامی فارسانی

دکترای علوم تشریح   cv

فایل ها