اعضاء هیئت علمی گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی دانشکده پزشکی قم:

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

ایمیل

رزومه

 

1

سمیرا خانی  دکترای داروسازی(phDفارماکولوژی)   pharma_75@yahoo.com  cv

 

2

حمید فراهانی دکترای فیزیولوژی

mailto:farahani42@gmail.com

cv

3

حمید حیدری دکترای فیزیولوژی

Physiology_86@yahoo.com 

CV

 

4

سید علی شفیعی دارابی  دکترای فیزیک پزشکی

 salishafiei@yahoo.com

CV

 

5

اعظم مصلحی
دکترای فیزیولوژی

 

moslehi2000@gmail.com

CV

 

6 هدی ابوالحسنی دکترای داروسازی(phDشیمی دارویی) hodaabolhasani@gmail.com     habolhasani@muq.ac.ir

CV

7 حسین زینعلی

دکترای فیزیولوژی

  cv
8 شمسی دارابی

دکترای فیزیولوژی

  cv

 

 

فایل ها