اعضاء هیئت علمی گروه اطفال دانشکده پزشکی : 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

ایمیل

 

رزومه

 

1

دکتر ابوالفضل ایرانی خواه 

فوق تخصص گوارش اطفال

 

 

cv

 

2

دکتر جواد شاپوری 

فوق تخصص غدد اطفال

 

 

cv

 

3

دکتر زهرا موحدی 

فوق تخصص عفونی اطفال 

zmovahedi@muq.ac.ir

 

cv

 

4

 

دکتر محسن اخوان سپهی

فوق تخصص نفرولوژی اطفال

 

        

 

CV

 

5

 

دکتر پروانه صادقی مقدم

فوق تخصص نوزادان

 

md_sadeghimoghadam@yahoo.com

 

CV

 

6

 

دکتر جواد تفرجی

متخصص کودکان

 

javad883@yahoo.com  

 

CV

 

7

دکتر محمد حسین ارجمند نیا 

فوق تخصص قلب اطفال

 

 

CV

 

8

 

دکتر سید کمال اسحاق حسینی

فوق تخصص انکولوژی اطفال

 

kamaleshaghhossaini@yahoo.com  

 

CV

 9

دکتر حسین حیدری

فوق تخصص عفونی اطفال

hoseinheydari3375@yahoo.com

 

CV

10

دکتر حکیم الهی 

متخصص اطفال

 

CV

11

دکتر علیرضا سعادتی 

فوق تخصص نوزادان

 

a_saadati_md@yahoo.com

CV

12

دکتر ملامحمدی

فوق تخصص اعصاب کودکان

 

CV

13 دکتر سید محمد رضا رضوی فوق تخصص کلیه و مجاری ادرار

 

 

 cv
14 دکتر سیده زینب مدرسی
متخصص اطفال

 

 

cv
15 دکتر حجت اله جعفری فشارکی فوق تخصص گوارش

 

 

cv
16 دکتر مسعود حسنوند عموزاده فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

 

 

cv
17

دکتر هانیه حاجیان

متخصص بیماری های کودکان   CV
18

دکتر ابوطالب محمدی

فوق تخصص قلب کودکان   CV
19

دکتر ندا حبیبی نجفی

متخصص بیماری های کودکان   cv