شرح وظایف اداره تحصیلات تکمیلی

 
اداره تحصیلات تکمیلی در راستای توسعه رشته های تخصصی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی پی . اچ . دی ،افزایش توانمندی دانشجویان و نیز رشد تولیدات علمی ایجاد شده است.

رسیدگی به امور اجرایی ذیل از اهم وظایف این اداره می باشد:

1-   ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون های مقاطع کارشناسی ارشد ،دکتری پی . اچ .دی ،ام. پی . اچ،دکتری تخصصی پژوهشی

2-   بررسی درخواستهای مرخصی تحصیلی ،فرصت تحصیلی اضافی،انصراف،بازگشت به تحصیل،تبدیل بورس خارج به داخل براساس قوانین و مقررات مصوب

3-   ارسال آیین نامه ، مصوبات آموزشی و سرفصل دروس به دانشکده های مربوطه

4-   تهیه گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویان جهت طرح در شورای آموزشی و کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه

5-   انعکاس وضعیت تحصیلی دانشجویان به مراجع ذیصلاح طبق مقررات

6-   بررسی پرونده آموزشی دانشجویان ،فارغ التحصیلان و انجام امور لازم برای تکمیل پرونده

7-   گسترش و راه اندازی رشته های جدید مقاطع تحصیلی تکمیلی

8-   ارسال برنامه های آموزشی پیشنهادی به وزارت متبوع جهت تصویب

9-   امور مربوط به دانشجویان دوره دکتری تخصصی پی . اچ . دی متقاضی فرصت مطالعاتی

10-  بررسی و اقدام در خصوص درخواست های انتقال و مهمانی دانشجویان از این دانشگاه به دانشگاه دیگر و بالعکس        

11-  پیگیری و نظارت بر حسن اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشکده های تحت پوشش

12-  مکاتبات لازم با وزارت متبوع و دانشکده ها در مورد اعلام ظرفیت پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی

13-  تنظیم تفاهم نامه های آموزشی با سایر دانشگاهها

14-  صدور احکام بورسیه داخل دانشگاه

15-  مکاتبات مربوط به کمک هزینه تحصیلی دستیاران بالینی و دانشجویان پی . اچ . دی

فایل ها