حضرت امام خمینی(قدس سره ):

معارف اسلامی را دربین مردم تقویت کنید که راس امور؛ این معارف اسلامی است، و اگردرست بشود همه کارها درست می شود.

گروه معارف اسلامی دانشکده پیراپزشکی قم، به عنوان یکی از گروه های آموزشی ، با استفاده از اساتید متخصص در زمینه علوم اسلامی، متولی ارائه دروس عمومی معارف اسلامی برای تمام رشته های تحصیلی دانشگاه می باشد. رسالت این گروه، ارتقاء سطح اطلاعات و بینش دانشجویان دانشکده پیراپزشکی قم در زمینه های مختلف فرهنگ و معارف اسلامی، از طریق ارائه آموزش های لازم در قالب دروس عمومی معارف اسلامی، است

تعریف گروه:

مجموعه ای متشکل از اساتید و کادر متخصص و امکانات و تجهیزات متناسب جهت ارائه آموزش های خاص علوم پایه (اعتقادی ،اخلاقی ،سیاسی و اجتماعی ) مورد نیاز دانشجویان رشته های تحصیلی علوم پزشکی، در قالب برگزاری کلاس های تئوری، کرسی های آزاد اندیشی و پرسش و پاسخ های آزاد علمی

هدف و رسالت گروه:

توانمند سازی دانشجویان در زمینه معارف اسلامی ،تقویت بینش اسلامی ، ایجاد تعهد و انگیزه نسبت به رعایت ارزش های اسلامی و انسانی ، حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و ارائه آموزش هایی که سازنده شخصیت انسانی و مکمل شخصیت صنفی دانشجویان می باشد.

کار و زمینه:

گروه معارف اسلامی دانشکده پیراپزشکی قم با استفاده از اساتید متخصص در زمینه علوم اسلامی در 7 گرایش برای کلیه رشته های تحصیلی در مقاطع مختلف، به ارائه آموزش های پایه معارف اسلامی به شرح ذیل می پردازد

    مبانی نظری (اندیشه اسلامی 1 و 2)

    اخلاق اسلامی

   آشنایی با منابع اسلامی (تفسیر قرآن کریم یا نهج البلاغه)

    تاریخ تحلیلی اسلام

    تاریخ فرهنگ و تمدن ایران و اسلام

    انقلاب اسلامی ایران

    دانش خانواده و جمعیت