ساختار دانشکده
منوی
آمار

 

آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 6016
بازديدکنندگان امروز: 413
کل بازديدکنندگان: 8699971
بازديدکنندگان آنلاين: 3
زمان بارگزاري صفحه: 0.7968 ثانيه
شرح وظایف معاونت

شرح وظايف معاون آموزش باليني و دستياری

>مسئول اصلی آموزش بالينی

  >اداره کلی امورآموزشی مريوط به دوره کارآموزی ، کارورزی و دستياری

  >دبير کميته پياده سازی استانداردهای پزشکی عمومی (کميته اجرايی برنامه پزشکی عمومی )

  >عضو کميته برنامه ريزی درسی آموزشی پزشکی عمومی

  >نظارت دقيق در اجرای صحيح مقررات و آئين نامه ها

  >مطالعه و اتخاذ تصميم در مورد مسائل مطروحه آموزش بالينی و تنظيم برنامه های درسی و امتحانی

  >ارزيابی عملکرد آموزشی دانشجويان ، اساتيد ، کارشناسان آموزشی با همکاری مرکز EDO

  >تهيه و پيشنهاد آئين نامه های مختلف آموزشی با همکاری مسئولين ذيربط ونظارت برحسن اجرای آنها

  >برگزاری جلسات مديران گروه های آموزشی يه صورت منظم و اتخاذ تصميمات در مورد مسائل مطروحه آموزش بالينی

  >يرگزاری جلسات معاونين آموزشی بيمارستانها و مراکز EDO بيمارستانها بصورت منظم و اتخاذ تصميمات در مورد مسائل مطروحه آموزش باليني