ساختار دانشکده
منوی
آمار

 

آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 3608
بازديدکنندگان امروز: 781
کل بازديدکنندگان: 8696135
بازديدکنندگان آنلاين: 5
زمان بارگزاري صفحه: 0.7969 ثانيه
سر فصل دروس

سر فصل آزمایشگاه میکروبیولوژی دانشجویان پزشکی

 

جلسه

 

عنوان

اول

 

 

استرلیزاسیون وآشنایی باوسایل آزمایشگاه میکروبیولوژی

دوم

 

 

طرز تهیه گسترش ورنگ آمیزی باکتریها

سوم

 

 

روش کشت باکتریها در محیط مایع وجامد ایزوله کردن باکتریها

چهارم

 

 

 

طرز تهیه انواع محیط های کشت میکروبی

پنجم

 

 

تشخیص استافیلوکوک های بیماریزا وغیر بیماریزا(کواگولاز،تخمیر مانیتول،DNAaseو......)

ششم

 

 

 

تفسیر آزمایشات استافیلوکوک ها،مطالعه انواع همولیز استرپ وآزمایشات مربوط به استرپتوکوک

 

هفتم

 

روشهای مطالعه آنترو باکتر یاسه ها(ای کلی-کلبسیلا-انتروباکتر)

هشتم

روشهای مطالعه شیگلا-سالمونلا-پروتئوس-سودوموناس

 

 

نهم

مطالعه ویبریون وبا

 

 

 

دهم

مطالعه مایکو باکتروم(باسیل کخ)-تروپو نما پالیدوم

 

 

 

یازدهم

 

تشخیص باسیلوس ها وکلستریدیوم ها

دوازدهم

امتحان

 

 

 

 

سرفصل آزمايشگاه ميكروبيولوژي

رشته فوریت های پزشکی

 

 

 

جلسه

عنوان

جلسه اول

 

استريليزاسيون و آشنايي با وسايل آزمايشگاه ميكروبيولوزي طرز تهيه انواع محيط هاي كشت ميكروبي

جلسه دوم

روش كشت باكتري ها در محيط مايع و جامد و ايزوله كردن باكتريها

جلسه سوم

 

طرز تهيه گسترش و روش رنگ آميزي باكتري به روش ساده

جلسه چهارم

روش رنگ آميزي باكتري به روش گرم

جلسه پنجم

 

 

تشخيص استا فيلوك هاي بيماريزا و غير بيماريزا ( کاتالاز-كواگولاز وتخمير مانيتول DNA ase و....)

جلسه ششم

 

تفسير آزمايشات استافيلوك ها  ومطالعه انواع هموليز و مشاهده لام نایسریا گونه ره آ، استرپتو کوک  پنومونیه- رنگ آمیزی اختصاصی اسپور یا ذیل نلسون

جلسه هفتم 

روش هاي مطالعه باکتری های گرم منفی  ورنگ امیزی کپسول

جلسه هشتم  

آنتي بيوگرام و مشاهده لام هلیکو باکتر پیلوری ، باسیلوس آنتراسیس در نسج، بروسلا، ترپونما پالیدوم

جاسه نهم

مشاهده لام آسپرژیلوس ، پنی سیلیوم ، ژیاردیا ، تریکو موناس واژینالیس ، کاندیدا آلبیکنس و ........

جلسه دهم

Review و امتحان