ساختار دانشکده
منوی
آمار

 

آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 3377
بازديدکنندگان امروز: 1587
کل بازديدکنندگان: 8695212
بازديدکنندگان آنلاين: 2
زمان بارگزاري صفحه: 1.3437 ثانيه
سر فصل دروس

سرفصل واحد انگل شناسی دانشجویان پزشکی

 

جلسه ها

عنوان جلسات

جلسه اول

مورفولوژی آمبیب ها

جلسه دوم

مورفولوژی تاژکداران روده ای

جلسه سوم

مورفولوژی کوکسیدیایی گوارش

جلسه چهارم

مورفولوژی بالانتی دیوم

جلسه پنجم

Artifacts

جلسه ششم

مشاهده لیشمانیا

جلسه هفتم

مشاهده فیلم مالاریا

جلسه هشتم

مشاهده لام های مالاریا

جلسه نهم

مشاهدهتوکسوپلاسما

جلسه دهم

مشاهده بانریا

جلسه یازدهم

آمیب ها و تاژکداران سایر نقاط بدن

جلسه دوازدهم

آمیب ها و تاژکداران سایر نقاط بدن

جلسه سیزدهم

روش های آزمایش مستقیم Aryifacts

جلسه چهاردهم

روش های آزمایش مستقیم Aryifacts

جلسه پانزدهم

Review

جلسه شانزدهم

امتحان

 

                               عناوین سر فصل های قارچ شناسی پزشکی

شماره جلسه

عناوین

1

مشاهده لام های فیکس شده ساپروفیتها

2

پلیت گذاری و جداسازی ساپروفیتهای محیطی و تشخیص انها

3

مشاهده لام فیکس شده درماتوفیت

4

تشخیص قارچ ها بر اساس ویژکیهای میکروسکوپی

5

مشاهده لام فیکس شده قارچهای زیرجلدی

6

مشاهده لام فیکس شده بیماری های قارچی احشایی

 

                                      عناوین سر فصل های قارچ شناسی  رشته علوم آزمایشگاهی

شماره جلسه

عناوین

1

طرز تهیه محیط کشت قارچ

2

تهیه محیط کشت

3

روش کشت قارچ

4

آشنایی با اشکال  میکروسکوپی قارچ ها و آموزش پلیت گذاری

5

مشاهده و شناسایی عوامل قارچ سطحی و بررسی پلیت های تهیه شده و اسلاید کالچر

6

مشاهده لام قارچ های ساپروفیت  و تهیه لام های فیکس شده

7

مشاهده لام فیکس شده درماتوفیت ها و عفونت های درماتوفیتی

8

تهیه اسلاید کالچر از درماتوفیتها و تست اوره آز و مشاهده لام فیکس شده

9

بررسی لام های مونته شده

10

تهیه لام نهایی از درماتوفیت

11

تست سوراخ کردن مو و مشاهده لام های مونته شده

12

بررسی تست سوراخ کردن مو

13

مشاهده لام مونته شده و تولید کلامیدوکونیدی

14

بررسی تست تولید کلامیدوکونیدی و مشاهده لام فیکس شده

15

Review

16

امتحان