ساختار دانشکده
منوی
آمار

 

آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 3424
بازديدکنندگان امروز: 685
کل بازديدکنندگان: 8696039
بازديدکنندگان آنلاين: 1
زمان بارگزاري صفحه: 0.8594 ثانيه
سر فصل دروس

سرفصل واحد بیوشیمی دانشجویان پزشکی

 

ردیف

شماره جلسه

عناوین و سرفصل ها

1

جلسه اول

آشنایی با وسایل آزمایشگاه

2

جلسه دوم

اسپکتروفتومتری

3

جلسه سوم

اندازه گیری گلوکز خون

4

جلسه چهارم

کروماتوگرافی اسید امینه

5

جلسه پنجم

اندازه گیری تری گلیسرید خون

6

جلسه ششم

اندازه گیری کلسترول خون

7

جلسه هفتم

اندازه گیری پروتئین سرم

8

جلسه هشتم

اندازه گیری اوره

9

جلسه نهم

اندازه گیری اسید اوریک

10

جلسه دهم

اندازه گیری GPTوGOT

11

جلسه یازدهم

                  اندازه گیری LDH

12

جلسه دوازدهم

                  اندازه گیریCPK  

     

13

جلسه سیزدهم

              اندازه گیری کلسیم و کامل ادرار

13

جلسه چهاردهم

امتحان

 

 

 

سرفصل واحد بیوشیمی بالینی 1 دانشجویان علوم آزمایشگاهی

 

ردیف

شماره جلسه

عناوین و سر فصل ها

1

جلسه اول

کروماتوگرافی قندها

2

جلسه دوم

اندازه گیری گلوکز خون

3

جلسه سوم

اندازه گیری HbA1C

4

جلسه چهارم

اندازه گیری تری گلیسرید خون

5

جلسه پنجم

اندازه گیری کلسترول خون

6

جلسه ششم

اندازه گیری HDL

7

جلسه هفتم

اندازه گیری GPT و GOT

8

جلسه هشتم

اندازه گیری CPK

9

جلسه نهم

اندازه گیری LDH

10

جلسه دهم

اندازه گیری ALK Ph

11

جلسه یازدهم

اندازه گیری آمیلاز

 

 

 

 

 

 

سرفصل واحد بیوشیمی بالینی 2 دانشجویان علوم آزمایشگاهی

 

 

ردیف

شماره جلسه

عناوین و سر فصل ها

1

جلسه اول

کروماتوگرافی قندها

2

جلسه دوم

اندازه گیری گلوکز خون

3

جلسه سوم

اندازه گیری HbA1C

4

جلسه چهارم

اندازه گیری تری گلیسرید خون

5

جلسه پنجم

اندازه گیری کلسترول خون

6

جلسه ششم

اندازه گیری HDL

7

جلسه هفتم

اندازه گیری GPT و GOT

8

جلسه هشتم

اندازه گیری CPK

9

جلسه نهم

اندازه گیری LDH

10

جلسه دهم

اندازه گیری ALK Ph

11

جلسه یازدهم

اندازه گیری آمیلاز