ساختار دانشکده
منوی
آمار

 

آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 12490
بازديدکنندگان امروز: 364
کل بازديدکنندگان: 8699922
بازديدکنندگان آنلاين: 1
زمان بارگزاري صفحه: 0.9843 ثانيه
معرفي رشته پزشكي

رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم

واحدهاي درسي دوره دكتري پزشكي عمومي:

-         دروس عمومي                                    22 واحد

-         دروس پايه و اصلي                              68 واحد

-         فيزيوپاتولوژي                                     30 واحد

-         كارآموزي باليني                                  95 واحد

-         كارورزي                                            68 واحد

-         پايان­نامه                                           6   واحد

جمع                                                     289 واحددروس مقطع علوم پايه دكتري پزشكي عمومي

کد درس

نام درس

نوع درس و تعداد واحد

دروس پيش‌نياز

واحد

نظري

عملي

1011101

آناتومي (1) ـ تنه

4

43

51

-

1011102

بيوشيمي (1) ـ ساختمان

2

34

0

-

1011103

بافت‌شناسي

4

51

34

-

1011104

آناتومي (3) ـ اندام

3

26

51

-

1011105

بيوشيمي (2) ـ متابوليسم

3

51

0

-

1011106

فيزيك پزشكي

2

30

8

-

1011107

جنين‌شناسي

2

34

0

1011103

1011108

بيوشيمي عملي

1

0

34

-

1011109

روانشناسي

2

34

0

-

1011110

زبان تخصصي (1)

3

51

0

9991002

1011111

فيزيولوژي (1)

4

68

0

8-5-3-101101

1011112

آناتومي (2) ـ سر و گردن

3

34

34

-

1011113

بهداشت عمومي 1 ـ اصول خدمات بهداشتي

2

34

0

-

 1011114

اصول كلي تغذيه

2

34

0

8-5-1011102

1011115

زبان تخصصي (2)

3

51

0

1011110

1011116

باكتري­شناسي

3

51

0

21-11-1011106

1011117

ويروس‌شناسي

1

17

0

21-11-1011106

1011118

ميكروب‌شناسي

1

0

34

21-11-1011106

1011119

ايمني‌شناسي

5

43

17

21-11-1011106

1011120

بهداشت عمومي 2-  اصول اپيدميولوژی و مبارزه با بيماري­ها

2

34

0

-

1011121

فيزيولوژي (2)

5

68

34

11-1011106

1011122

بهداشت خانواده و امور جمعيتي

3

34

0

20-13-1011106

1011123

ژنتيك

2

34

0

8-5-3-1011102

1011124

آسيب‌شناسي عمومي

5

60

51

21-11-8-5-1011102

1011125

انگل‌شناسي و قارچ‌شناسي

4

43

51

21-11-1011106

جمع

71

959

399

-

 

دروس مقطع نشانه‌شناسي و فيزيوپاتولوژي دكتري پزشكي عمومي

کد درس

نام درس

نوع درس و تعداد واحد

دروس پيش‌نياز

واحد

نظري

عملي

1012126

فيزيوپاتولوژي بيماري‌هاي گوارش

2

40

0

-

1012127

فيزيوپاتولوژي بيماري‌هاي قلب و عروق

2

40

0

-

1012128

فيزيوپاتولوژي بيماري‌هاي غدد داخلي و متابوليسم

2

32

0

-

1012129

فيزيوپاتولوژي بيماري‌هاي خون

2

32

0

-

1012130

فيزيوپاتولوژي بيماري‌هاي ريه

2

32

0

-

1012131

فيزيوپاتولوژي بيماري‌هاي كليه

2

30

0

-

1012132

فيزيوپاتولوژي بيماري‌هاي روماتيسمي

2

32

0

-

1012133

آسيب‌شناسي اختصاصي

6

68

68

-

1012134

فارماكولوژي

4

60

17

-

1012135

نشانه‌شناسي

4

25

172

-

1012136

كارآموزي بهداشت

2

0

136

-

جمع

30

391

393

-

 

دروس مقطع كارآموزي باليني دكتري پزشكي عمومي

کد درس

نام درس

نوع درس و تعداد واحد

دروس پيش‌نياز

واحد

نظري

عملي

1013151

تاريخ و اخلاق پزشكي

2

34

0

 

1013152

پزشكي قانوني و مسموميت‌ها

2

34

0

 

1013153

بهداشت عمومي (4) ـ آمار پزشكي و روش تحقيق

2

34

0

 

1013154

بهداشت عمومي (5) اپيدميولوژي بيماري‌هاي شايع ايران

2

34

0

 

1013155

بيماري‌هاي عفوني

3

51

0

 

1013156

بيماري‌هاي اعصاب

2

34

0

 

1013157

بيماري‌هاي جراحي

10

170

0

 

1013158

بيماري‌هاي زنان و زايمان

4

68

0

 

1013159

بيماري‌هاي كودكان

6

102

0

 

1013160

بيماري‌هاي رواني

2

34

0

 

1013161

كارآموزي پوست

3

0

1 ماه

 

1013162

كارآموزي راديولوژي

3

0

1 ماه

 

1013163

كارآموزي كودكان

9

0

3 ماه

 

1013164

كارآموزي زنان و زايمان

6

0

2 ماه

 

1013165

كارآموزي چشم

3

0

1 ماه

 

1013166

كارآموزي گوش و حلق و بيني

3

0

1 ماه

 

1013167

كارآموزي روانپزشكي

3

0

1 ماه

 

1013168

كارآموزي جراحي

6

0

2 ماه

 

1013169

کارآموزی ارولوژی

3

0

1 ماه

 

1013170

کارآموزی ارتوپدی

3

0

1 ماه

 

1013171

كارآموزي داخلي

9

0

3 ماه

 

1013172

كارآموزي قلب

3

0

1 ماه

 

1013173

كارآموزي اعصاب

3

0

1 ماه

 

1013174

كارآموزي عفونی

3

0

1 ماه

 

جمع

95

595

20 ماه

 

ضمناً دروس نظري در طول دوره كارآموزي بعدازظهرها تدريس مي‌شود.

دروس مقطع كارورزي دكتري پزشكي عمومي

کد درس

نام درس

نوع درس و تعداد واحد

دروس پيش‌نياز

واحد

نظري

عملي

1014181

كارورزي داخلي

16

0

4ماه

 

1014182

كارورزي جراحي (جراحي عمومي، ارولوژي، ارتوپدي)

12

0

3 ماه

 

1014183

كارورزي كودكان

12

0

3 ماه

 

1014184

كارورزي زنان و زايمان

8

0

2 ماه

 

1014185

كارورزي بهداشت

4

0

1 ماه

 

1014186

كارورزي چشم

16 ®

0

4 ماه

 

1014187

كارورزي گوش و حلق و بينی

0

 

1014188

كارورزي روانپزشکی

0

 

1014189

كارورزي اعصاب

0

 

1014190

كارورزي پوست

0

 

1014191

كارورزي عفونی

0

 

1014192

كارورزي قلب

0

 

جمع

68

0

68

 

- چهار بخش از بخش‌هاي فوق به صورت انتخابي با توجه به امكانات دانشكده، هر يك به مدت يك ماه گذرانده شود.

 پايان‌نامه دكتري پزشكي عمومي

کد درس

نام درس

نوع درس و تعداد واحد

دروس پيش‌نياز

واحد

نظري

عملي

1014199

پايان‌نامه

6

6

-