اعضای هیات علمی گروه قلب:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

ایمیل

 

رزومه

 

1

 

دکتر سیدفخرالدین حجازی

 

قلب وعروق

 

 

cv

 

2

 

دکتر احمد رضا باقری

 

قلب وعروق

 

 

 

cv

 

3

 

دکتر ثمینه نوروزی

 

قلب وعروق

 

 

cv

 

4

 

دکتر لیلی ایرانی راد

 

قلب وعروق

 

 

cv

5

دکتر مجتبی یوسف زاده رهقی

قلب و عروق   CV
6

دکتر علیرضا بخشی

قلب و عروق   cv
7

دکتر محمد قمیسی

فوق تخصص جراحی قلب و عروق   cv

 

فایل ها