دانشکده پزشکی قم

 

آدرس: قم - بلوار غدیر - بعد از بوستان غدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - مجتمع پردیس - دانشکده پزشکی

تماس: 33209071 - 025

کد پستی: 3736175513

شماره تلفن های مجتمع پردیس کلیک کنید

 

حوزه ریاست: آقای یعقوب ساعدی    31971121 - 025 

فکس: 33209127

کارشناس آموزش علوم پایه: آقای قدوسی   31971106

کارشناس آموزش مقدمات بالینی  ICM : آقای آقازاده   31971102

کارشناس آموزش بالین: خانم جعفری   31971097

کارشناس آموزش بالین : آقای آقازاده   31971102

کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی: خانم صمدی   31971099

کارشناس پژوهش: خانم نمازی   31971125

کارشناس امور هیات علمی: خانم شاهوردی  31971101