اعضاء هیئت علمی گروه میکروب شناسی و ایمنی شناسی دانشکده پزشکی قم:

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

تخصص

ایمیل

رزومه

1

دکتر محمد خلیفه قلی

دکترای تخصصی باکتری شناسی پزشکی

mkhgh2000@gmail.com

CV

 

2

  دکتر  روح الله فاتح   دکترای تخصصی قارچ شناسی پزشکی

 

rfateh59@gmail.com

 

rfateh@muq.ac.ir

 

CV

دکتر سید جعفر عدنانی ساداتی  

دکترای تخصصی انگل شناسی پزشکی   Jafaradnani1981@gmil.com  cv 
4      

دکترسید بابک عقیلی

دکترای تخصصی ایمنی شناسی پزشکی
  cv
5

دکتر حمید فرجی فرد

دکترای تخصصی ایمنی شناسی پزشکی Hamid.farajifard@yahoo.com cv

فایل ها