اعضاء هیئت علمی گروه زنان و زایمان دانشکده پزشکی قم:

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

ایمیل

 

رزومه

 

1

دکتر رقیه آهنگری

متخصص زنان و زایمان

mailto:r_ahangari@muq.ac.ir

CV

 

2

دکتر سمیه صفری

متخصص زنان و زایمان

 

 

CV

 

3

دکتر حورا آموزگار

متخصص زنان و زایمان

 

 

CV

 

4

دکتر منیره میرزایی

متخصص زنان و زایمان

mailto:mirzaiimonire@gmail.com

CV

5 دکتر زهرا یزدی متخصص زنان و زایمان

 

 

CV
6

دکتر شهرزاد تهرانی

متخصص زنان و زایمان   CV
7 دکتر سپیده میرج

متخصص زنان و زایمان

  cv
8

دکتر پریسا پیروزان

متخصص زنان و زایمان   cv

 

 

فایل ها