اعضاء هیئت علمی گروه داخلی دانشکده پزشکی قم:

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

تخصص

ایمیل

رزومه

1

دکتر جمشید وفایی منش

 

متخصص داخلی

 

 CV

2

 دکتر محمد رضا قدیر

 

فوق تخصص گوارش

 

CV

3

 دکترسید سعید سرکشیکیان

 

فوق تخصص گوارش

 

CV

4

دکتر سید حسن عادلی

 

فوق تخصص ریه

 

CV

5

دکتر محمود پرهام

 

فوق تخصص

 

CV

6

دکتر حسین ثقفی

 

فوق تخصص نفرولوژی

 dr.hosseinsaghafi@gmail.com

CV

7

 دکتر محمد باقرزاده

 

متخصص داخلی

 

CV

8

دکتر اکرم اصغری

 

فوق تخصص ریه

 

CV

9

دکتر مریم معصومی

 

فوق تخصص روماتولوژی

 

CV

10

دکتر مهدی رمضانپور

 

فوق تخصص ریه

 

CV

11

دکتر رسول شجری

 

متخصص داخلی

 

CV

12

دکتر احمد حرمتی

 

 فوق تخصص کبد و
گوارش بالغین

 hormatia@yahoo.com

ahormati@muq.ac.ir

CV

13

دکتر داوود اولاد دمشقی

 

فوق تخصص خون و سرطان

 

CV

14

دکتر زهرا معصومی

 

متخصص نفرولوژی

 

CV

15 دکتر مهدیه قدوسی متخصص پاتولوژی

 

 

 cv
16 دکتر ریحانه تبرایی متخصص داخلی

 

 

 cv
17

دکتر زهرا آبادپور

فوق تخصص خون و سرطان بالغین   cv
18

دکتر مهدی پزشکی مدرس

فوق تخصص  گوارش و کبد بالغین   cv
19

دکتر علیرضا شاه حمزه

رادیولوژی   cv