اعضای هیات علمی گروه معارف اسلامی:

 

ردیف نام و نام خانوادگی تخصص ایمیل رزومه
1 علی محمد ولدانی استادیار   CV
2 دکتر شعبانعلی خان صنمی استادیار   CV
3 حجت الاسلام اسماعیل کاظمی رزمی استادیار   CV