مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی:

نام و نام خانوادگی:دکتر جواد تفرجی

تخصص: فوق تخصص آسم و آلرژی کودکان

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 31971124

رزومه